Βιομηχανίες

Αιολική Ενέργεια

Βοηθάμε στην ανάπτυξη του κόσμου με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Οι πληθυσμοί αυξάνονται σε όλο τον κόσμο. Ζουν και εργάζονται μαζί, αναπτύσσουν τις οικονομίες τους, βελτιώνουν το βιοτικό τους επίπεδο. Απολαμβάνουν τη ζωή. Καινοτομούν. Μετασχηματίζουν τις κοινωνίες τους. Επιθυμούν να συνεισφέρουν και να αναπτυχθούν με βιώσιμους τρόπους για να είναι σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και με τις κοινωνίες στις οποίες ζουν. Μοιράζονται την ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο.

Ναυτιλία

Υπό Κατασκευή...

Στρατιωτική Βιομηχανία

Υπό Κατασκευή...

Μεταλλουργία

Ο τομέας της μεταλλουργίας αναπτύσσεται συνεχώς και ταυτόχρονα αυξάνονται και οι ανάγκες μεταφοράς των αντίστοιχων φορτίων. Η INSPET, ανοιχτή πάντα στις προκλήσεις, επεκτείνει τις υπηρεσίες ειδικών μεταφορών και δραστηριοποιείται και στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής για τη μεταλλουργική βιομηχανία.

Μηχανήματα Κατασκευών

Υπό Κατασκευή...

Oil & Gas

Υπό Κατασκευή...