Έκδοση Αδειών & Συνοδευτικά Οχήματα

Η παροχή υπηρεσιών μας δεν σταματάει μόνο στην μεταφορά ειδικών φορτίων, η Inspet International Special Transport and Yacht Transport διαθέτει και συνοδευτικά οχήματα, που είναι απαραίτητα για την προστασία του φορτίου στην ειδική μεταφορά.
Συνοδευτικά Οχήματα
Η παροχή υπηρεσιών μας δεν σταματάει μόνο στην μεταφορά ειδικών φορτίων, η Inspet International Special Transport and Yacht Transport διαθέτει και συνοδευτικά οχήματα, που είναι απαραίτητα για την προστασία του φορτίου στην ειδική μεταφορά. Η συνοδεία ενός ειδικού φορτίου γίνεται απο εξειδικευμένους οδηγούς και ειδικά διαμορφωμένα και εξοπλισμένα αυτοκίνητα. Είτε βρίσκονται μπροστά απο το φορτηγό, προκειμένου να δημιουργήσουν τον απαραίτητο χώρο ή να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, είτε βρίσκονται πίσω από το φορτηγό, ώστε να προειδοποιούν τους οδηγούς και να αποφεύγεται οποιαδήποτε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Όλα τα συνοδευτικά οχήματά μας (BF2, BF3) διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως ειδική σήμανση που απαγορεύει κάθε προσπέραση, αυτοκόλλητη σήμανση και φάρους για ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας και αποφυγή ατυχήματος. Αυτά όλα είναι σημαντικά και απαραίτητα, τόσο για την ασφάλεια των επερχόμενων οδηγών, όσο και για την ασφάλεια του φορτίου. Γι’ αυτούς τους λόγους απαιτείται εμπειρία και τεχνογνωσία, όπως ακριβώς διαθέτει και η ομάδα της Inspet International Special Transport and Yacht Transport, που μέσα απο την έρευνα δρόμου που αναλαμβάνει για κάθε απαιτητική μεταφορά, γνωρίζει την διαδρομή, το κάθε εμπόδιο και ολοκληρώνει επιτυχώς την κάθε διαδικασία.
Έκδοση Αδειών Διελευσης
Η ειδική μεταφορά, γενικά, απαιτεί ειδικές άδειες και αυτό αποτελεί μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Καθ’ ότι, λοιπόν, η Ευρώπη αποτελεί τον τομέα δράσης της Inspet International Special Transport and Yacht Transport, αναλαμβάνουμε το γραφειοκρατικό σύστημα και διαθέτουμε μόνιμες άδειες για την υπερδιάστατη μεταφορά για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, χωρίς να καθυστερούμε την διαδικασία της μεταφοράς του φορτίου.

Αυτή η ευελιξία είναι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε και να δυναμώνουμε την μοναδικότητά μας.
Έρευνα Δρόμου
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη αναγκαιότητα πραγματοποίησης ειδικών μεταφορών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και πρέπει να έρχονται εις πέρας με απόλυτη αφοσίωση και υπευθυνότητα εκ μέρους του παρόχου μεταφορών. Εκεί βασίζεται η φιλοσοφία της εταιρείας μας και γι΄αυτό, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επιτυχία αυτού του είδους των μεταφορών, εκπονούμε συντονισμένη έρευνα δρόμου.

Η έρευνα δρόμου αποτελεί μια ολοκληρωμένη, επαγγελματική τεχνική μελέτη, η οποία πραγματοποιείται με επιθεωρήσεις οδών με τη χρήση τεχνικών–ηλεκτρονικών μέσων, αλλά και με φυσική παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Στην έρευνα δρόμου μεταξύ άλλων:
- ελέγχουμε το ύψος των γεφυρών, τα ηλεκτροφόρα καλώδια, τα φανάρια, το φωτισμό του δρόμου.
- εντοπίζουμε πιθανά εμπόδια και επικίνδυνα σημεία κατά μήκος της διαδρομής.
- ελέγχουμε την κατάσταση του οδοστρώματος.
- ελέγχουμε και μετράμε την ακτίνα εισόδου/εξόδου των αυτοκινητοδρόμων.

Στόχος της εξερεύνησης και του ενδελεχούς έλεγχου της διαδρομής είναι ο έγκαιρος εντοπισμός πιθανών εμποδίων και σημείων που θα δυσχεράνουν ή θα παρακωλύσουν την ομαλή μεταφορά, έτσι ώστε να βρεθεί η ασφαλέστερη και καταλληλότερη διαδρομή. Εάν τα αποτελέσματα της έρευνας δρόμου το υποδείξουν, θα αναζητήσουμε εναλλακτικές διαδρομές με βασικό γνώμονα την ασφάλεια.

Η εκπόνηση έρευνας δρόμου συνεπάγεται ότι οι οδηγοί που μεταφέρουν τα φορτία σας είναι καλά προετοιμασμένοι για τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν στους ελληνικούς δρόμους και έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με κάθε χαρακτηριστικό της διαδρομής. Έτσι, αποφεύγονται περιττές στάσεις και καθυστερήσεις. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή διαδρομή για την ομαλή μεταφορά των φορτίων μέσα στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας δρόμου προβλέπεται η εκπόνηση εναλλακτικού σχεδίου, καθώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα για κάποιο απρόοπτο γεγονός ή αστάθμητο παράγοντα που μπορεί να προκύψει στην επιλεγμένη διαδρομή (π.χ. πλημμύρα, αυτοκινητιστικό ατύχημα) το οποίο δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί κατά τη διαδικασία της έρευνας δρόμου. Σε αυτή την περίπτωση δεσμευόμαστε να βρούμε τη βέλτιστη λύση το συντομότερο δυνατό μέσω ενός εναλλακτικού σχεδίου που θα έχει προκαθοριστεί και φροντίζουμε, ώστε το φορτίο σας να φτάσει στον τελικό του προορισμό εντός χρονοδιαγράμματος.

Η σχέση που αναπτύσσουμε με τους πελάτες μας είναι μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Θεωρούμε απαραίτητο να έχετε πλήρη επίγνωση της κατάστασης της μεταφοράς του φορτίου σας ανά πάσα στιγμή και γι΄αυτό το λόγο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έρευνας δρόμου σάς αποστέλλεται πλήρης ψηφιακή αναφορά με φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα και βίντεο.