Project Cargo

Air & Ocean
Το "Project cargo" είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ευρέως έναν πολυδιάστατο τομέα, που με συνδυασμό υπηρεσιών περιλαμβάνει την μεταφορά υπέρογκων αντικειμένων, υπερμεγεθών εξαρτημάτων ή και ολόκληρων εγκαταστάσεων βαριάς βιομηχανίας, Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η αιολική ενέργεια, η εξόρυξη, η μηχανική και οι κατασκευαστικές βιομηχανίες συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό σε αυτό τον τομέα μεταφορών.
Το Project Cargo απαιτεί μια λεπτομερή διαδικασία ανάλυσης όλων των δεδομένων προκειμένου να παραμείνει εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού και να ολοκληρωθεί εντός του αρχίκου χρονοδιαγράματος. Συνήθως αποτελείται από πολλαπλές ή μεμονωμένες αποστολές με ένα ευρύ φάσμα μεγάλων φορτίων τόσο σε ογκό αλλά και σε αξία. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οταν ογκώδη και βαριά εξαρτήματα πρέπει να μεταφερθούν, από το σημείο Α στο σημείο Β ή σε διάφορους προορισμούς για μια χρονική περίοδο. Η INSPET μπορεί να παρέχει τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και το κατάλληλο δίκτυο συνεργατών με μεγάλη εμπειρία, για να εκτελέσει τέτοιου είδους μεταφορές με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Διαχείριση
Μόλις τα προκατασκευασμένα συστατικά είναι έτοιμα, πρέπει , να μεταφερθούν και να εγκατασταθούν με τη σωστή σειρά. Αυτό απαιτεί έναν συνεργάτη με το συνδυασμό ειδίκου μεταφορικού εξοπλισμού και εμπειρογνωμοσύνης. Για εμάς, η διαχείριση ενός έργου σημαίνει να προσφέρουμε στους πελάτες μας επαγγελματικές συμβουλές και υποστήριξη από την αρχή έως την παράδοση του φορτίου τους. Έχουμε τα κατάλληλα μέσα μεταφοράς και ενα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατων για να μπορούμε να κινηθούμε χερσαία, θαλάσσια ή αεροπορικώς.
Εκτεταμένη Μελέτη
Ο προ-προγραμματισμός είναι το κρίσιμο βήμα που οδηγεί σε αποτελεσματικές λύσεις. Για την διατήρηση της αποτελεσματικότητας σε τέτοιες πολύπλοκες εργασίες,η INSPET με εκτεταμένη μελέτη μπορεί να δημιουργήσει ένα μεταφορικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει:
  • Ανάλυση των δεδομένων για την επιτυχή εξέλιξη και ολοκλήρωση του project.
  • Έρευνα δρόμου απο την έμπειρη ομάδα μας, που θα ελέγξει διεξοδικά την διαδρομή, για να διασφαλίσουμε την ομαλή διέλευση των οχημάτων και την ταχύτερη έκβαση μιας μεταφοράς, είτε πρόκειται για την απευθείας μεταφορά των εξαρτημάτων απο το εργοστάσιο παραγωγής στον τελικό προορισμό, είτε σε κάποιο ευρωπαϊκό λιμάνι για την μεταφόρτωσή τους.
  • Επιλογή καταλληλότερου μεταφορικού μέσου, είτε πρόκειται για οδική μεταφορά, είτε για συνδυασμένη μεταφορά (οδική και θαλάσσια). Η επιλογή του οχήματος θα γίνει με βάση τις διαστάσεις, το βάρος και τον όγκο του κάθε στοιχείου ξεχωριστά. Όταν πρόκειται, όμως, για θαλάσσια μεταφορά, η επιλογή του καταλληλότερου πλοίου είναι μια πολύπλευρη διαδικασία, διότι εκεί εξετάζεται και η παραμικρή λεπτομέρεια: απο τον τύπο του καταστρώματος, το μέγεθος και το βύθισμα του πλοίου, έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για τα λιμάνια φόρτωσης και εκφόρτωσης.
  • Την χρήση γερανών για ανύψωση, φόρτωση και εκφόρτωση στα ειδικώς εξοπλισμένα οχήματα της INSPET ή στο πλοίο (εκτός εαν περιλαμβάνει τους δικούς του γερανούς).
  • Εκτελωνισμό τόσο για την οδική όσο και για την δια θαλάσσης μεταφορά.
  • Συνοδευτικά οχήματα καθ΄όλη την διάρκεια της οδικής μεταφοράς για την προστασία και την ασφάλεια του φορτίου, καθώς και για την ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας.
  • Προσωρινή αποθήκευση όλων των εξαρτημάτων του project ή μέρος αυτών σε χώρους αποθήκευσης του κάθε λιμανιού ή στους φυλασσόμενους αποθηκευτικούς χώρους της INSPET στο Σχηματάρι, Βοιωτίας και στον Ασπρόπυργο, Αττικής.
  • Γραπτή αναφορά (report) σε κάθε στάδιο ενός τέτοιου project με σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες, χρονοδιάγραμμα και επεξήγηση της εξέλιξης της διαδικασίας.
  • Ένα εναλλακτικό σχέδιο μεταφοράς, σε περίπτωση απρόοπτου τεχνικού προβλήματος.
  • Επιθεωρητές ασφαλείας, που απαρτίζουν την ομάδα μας και θα επιβλέπουν το έργο σε όλα τα στάδια της επιχείρησης, προστατεύοντας τους εργαζομένους, όσο και το φορτίο.
Μεταφορά Υπέρογκων Αντικειμένων και Εξαρτημάτων
Η μεταφορά υπέρογκων αντικειμένων και εξαρτημάτων συνδέεται άρρηκτα στην κατασκευή βιομηχανικών κτηρίων, αστικών υποδομών, ενεργειακών πάρκων, εξορυκτικών μονάδων και συστημάτων αμύνης. Η INSPET, πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά, ανέπτυξε την έννοια του project cargo με βάση τα ελληνικά δεδομένα και τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς, μέσα απο τον άριστο σχεδιασμό, τον εξειδικευμένο εξοπλισμό, την τεχνική εμπειρία, την συνεχή παρακαλούθηση και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.