Μεταλλουργία

Ο τομέας της μεταλλουργίας αναπτύσσεται συνεχώς και ταυτόχρονα αυξάνονται και οι ανάγκες μεταφοράς των αντίστοιχων φορτίων.
Η INSPET, ανοιχτή πάντα στις προκλήσεις, επεκτείνει τις υπηρεσίες ειδικών μεταφορών και δραστηριοποιείται και στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής για τη μεταλλουργική βιομηχανία. Κάθε μεταφορά στο συγκεκριμένο τομέα αποτελεί μια πρόκληση, όχι μόνο λόγω της ποσότητας και του βάρους των φορτίων, αλλά και λόγω της μεγάλης ποικιλίας των σχημάτων και των μεγεθών των μεταφερόμενων μετάλλων.
Όλοι εμείς οι άνθρωποι της INSPET έχουμε ένα μόνο σκοπό: να εξασφαλίσουμε για εσάς την πιο γρήγορη, αλλά κυρίως την πιο ασφαλή μεταφορά των φορτίων σας. Γι΄αυτό και φροντίζουμε να ανανεώνουμε συνεχώς τις μεθόδους μας προσαρμοζόμενοι στις τεχνολογικές εξελίξεις και να γνωρίζουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε μετάλλου που καλούμαστε να μεταφέρουμε.
Ο στόλος μας που απαρτίζεται από ειδικά οχήματα για τέτοιου είδους μεταφορές και η οικογένεια των ειδικά εκπαιδευμένων οδηγών της INSPET είναι τα στοιχεία - κλειδιά που εγγυώνται τη σταθερότητα του φορτίου το οποίο χρήζει ειδικής μεταχείρισης λόγω των ιδιαιτεροτήτων του.
Διαθέτοντας όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφάλισης φορτίου είμαστε ικανοί να μεταφέρουμε κάθε είδους υλικό μεταλλουργίας, όπως χάλυβα, χυτοσίδηρο, σίδερο και προϊόντα όπως σωλήνες, μεταλλικά πλέγματα, προφίλ, καλούπια, πηνία, τροχούς...

Αν κριθεί απαραίτητο, επιλέγεται η εναλλακτική της συνδυασμένης μεταφοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτητα, αλλά κυρίως η ασφάλεια. Με την ενδελεχή οργάνωση και τη χρήση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας της τηλεματικής προσφέρουμε σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις στις ανάγκες σας.