Η Φιλοσοφία μας

Η εταιρεία μας δεν αποτελεί έναν ακόμα πάροχο υπηρεσιών μεταφορών, αλλά έχει έρθει για να ανανεώσει την έννοια των μεταφορών στην Ελλάδα με εφαλτήριο την πολύχρονη εμπειρία της και τις αξίες της που μένουν αναλλοίωτες στο χρόνο.
Η INSPET είναι μια μεγάλη οικογένεια· οι εργαζόμενοί μας, οι έμπιστοι συνεργάτες και οι πελάτες μας έχουμε όλοι μαζί χτίσει εδώ και χρόνια μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Μας ενώνει το ίδιο όραμα και δουλεύουμε με αφοσίωση και επιμονή για αυτό.
Επιζητούμε τις προκλήσεις
Επιζητούμε τις προκλήσεις και είμαστε πάντα έτοιμοι να διαχειριστούμε κάθε συνθήκη με ευελιξία και προσαρμοστικότητα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Με καινοτόμο πνεύμα και ανοιχτούς ορίζοντες επενδύουμε σε ριζοσπαστικές -για τα δεδομένα της εποχής- τεχνικές για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο να μειώνουμε το οικολογικό αποτύπωμά μας με πνεύμα ευθύνης στο περιβάλλον και οικολογική συνείδηση.

Η εταιρεία μας θέτει σε προτεραιότητα την ικανοποίηση των πελατών μας και δουλεύουμε με αφοσίωση για να το πετύχουμε. Σύνθημά μας είναι ότι η τελειότητα των υπηρεσιών μας είναι η μοναδική επιλογή μας. Η κινητήριος δύναμη για να είμαστε αντάξιοι της ιστορίας μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, που αποτελεί τον εκφραστή των αξιών μας. Δίνουμε προτεραιότητα, λοιπόν, αφενός στη διαμόρφωση ενός δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος και αφετέρου στην δια βίου εκπαίδευση στηρίζοντας τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη του εργατικού δυναμικού μας, ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας την πιο σύγχρονη τεχνογνωσία. Όσο πιστεύετε σε εμάς, τόσο θα αγωνιζόμαστε να γινόμαστε καλύτεροι.