Εμπιστοσύνη

Η Inspet είναι μια μεγάλη οικογένεια· οι εργαζόμενοι, οι έμπιστοι συνεργάτες και οι πελάτες μας έχουμε όλοι μαζί χτίσει εδώ και χρόνια μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Μας ενώνει το ίδιο όραμα και δουλεύουμε με αφοσίωση και επιμονή για αυτό. Η INSPET είναι ο πολυτιμότερος συνεργάτης μεταφορών που δε θα σας «προδώσει», καθώς δε θα διακινδυνεύαμε ποτέ να χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε εμάς. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το μυστικό της επιτυχίας μας!


Αξιοπιστία, ευελιξία, καινοτομία, αυτοί είναι οι τρείς πυλώνες που αντιπροσωπεύουν την Inspet από τότε που ιδρύθηκε.

Πρόκληση

Βασική μας αρχή είναι να επιζητούμε τις προκλήσεις και να είμαστε πάντα έτοιμοι να διαχειριστούμε κάθε συνθήκη με ευελιξία και προσαρμοστικότητα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο βρίσκοντας εξατομικευμένες λύσεις στις μεταφορικές ανάγκες των πελατών μας. Έτσι, εξελισσόμαστε διαρκώς και διευρύνουμε τις υπηρεσίες μας αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας προσφέρουν τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα με μοναδικό στόχο την ικανοποίηση των πελατών μας.


Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, ικανότητα, είναι τα τρία βασικά στοιχεία που κάνουν την Inspet τον κορυφαίο συνεργάτη σας.

Συνέργια

Με πνεύμα συνεργασίας και ανοιχτούς ορίζοντες επενδύουμε σε ριζοσπαστικές - για τα δεδομένα της εποχής - τεχνικές για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο να μειώνουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα με πνεύμα ευθύνης στο περιβάλλον και οικολογική συνείδηση.