Διεθνείς Μεταφορές Τμηματικού Φορτίου

LTL
Με τον εκτεταμένο στόλο μας και τις εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από και προς όλη την Ευρώπη και τις σκανδιναβικές χώρες, αλλά και με ένα ισχυρό δίκτυο ευρωπαίων εταίρων ειδικών στις οδικές μεταφορές, διασφαλίζουμε ότι το φορτίο σας θα φτάσει στον προορισμό του στον προγραμματισμένο χρόνο.