Διεθνείς Μεταφορές Πλήρους Φορτίου

FTL
Η εφαρμογή λύσεων για την μεταφορά εμπορευμάτων με διαστάσεις ή βάρος που υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια των δρόμων είναι η βασική δραστηριότητα της Inspet International Special Transport and Yacht Transport. Αυτό που κάνει μια εταιρεία να ξεχωρίζει, δεν είναι μόνο η μεταφορά ενός φορτίου από το σημείο φόρτωσης έως τον τελικό προορισμό, αλλά η ασφάλεια, η φιλικότητα προς τον πελάτη, η οργάνωση και ο ακριβής προγραμματισμός.